Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0898.879.888 25.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0909.395.666 43.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0909.488.666 40.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0909.811.666 46.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0909.511.666 36.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0934.368.666 40.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0909.341.888 26.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0938.179.666 46.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0987.511.555 26.000.000 Sim tam hoa Viettel Viettel Đặt mua
10 09.1234.8555 39.000.000 Sim tam hoa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0903.024.666 39.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0919.224.666 26.000.000 Sim tam hoa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 09.1976.1666 26.000.000 Sim tam hoa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0915.688.777 26.000.000 Sim tam hoa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0767.992.999 40.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 07.888.57.888 25.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0786.993.999 39.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0782.997.999 38.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0777.886.777 42.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0787.996.999 49.500.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 089.8811.888 38.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0763.969.888 22.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0769.366.888 25.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0777.884.777 20.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0787.833.888 25.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0794.979.888 20.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0907.928.666 20.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0777.80.0777 22.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0777.883.777 38.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0782.889.888 49.500.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0939.206.888 30.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0901.03.7999 39.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0777.828.777 32.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0765.993.999 35.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0777.858.777 32.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0765.997.999 40.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0795.866.999 20.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0939.279.777 28.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0796.883.888 49.500.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0901.225.888 49.500.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0939.510.888 25.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0777.866.777 42.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 07968.11888 29.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0777.822.777 28.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0931.053.888 20.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0777.885.777 32.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0782.868.999 35.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 07968.33888 35.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 076.8822.999 20.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0777.886.999 45.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua