Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.444.888 40.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0785.444.888 39.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0774.000.888 45.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0768.444.999 45.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.4444.888 49.500.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0794.222.999 49.500.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0774.000.999 45.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0764.000.999 45.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0849.444.888 28.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0835.777.666 32.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0846.444.999 33.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0845.111.777 27.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0827.444.999 28.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 079.4444.555 49.500.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0792.333.444 30.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0764.666.999 49.500.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0764.666.777 39.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.333.444 30.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
19 096.4444.000 42.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
20 0765.222.777 40.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0796.000.111 27.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0799.888.444 21.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0765.333.444 33.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0797.999.111 33.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0837.444.111 21.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0767.555.222 21.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0765.888.777 36.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0708.666.333 36.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0784.666.333 27.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0767.555.444 21.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0799.888.000 33.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0764.777.222 27.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0767.666.444 23.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0793.777.222 23.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0764.111.777 40.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0765.666.111 27.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0796.777.000 21.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0792.999.444 23.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0784.666.777 50.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0823.777.111 21.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0705.666.000 23.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0707.888.444 21.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0784.666.111 23.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0778.999.555 36.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0764.222.444 27.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0764.222.111 21.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0769.888.111 23.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0853.111.444 27.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0786.111.555 50.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0765.666.222 36.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua