Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0983.333.111 85.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0941.999.888 168.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0971.111.666 239.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
4 0969.888.000 99.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0935.999.333 112.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0979.333.666 488.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0913.999.222 139.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0943.666.999 310.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0901.999.111 106.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0939.888.999 1.666.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0903.000.111 179.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0915.111.888 268.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0917.111.888 222.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0977.999.111 128.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0988.111.888 688.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
16 0971.222.666 199.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0986.666.888 1.999.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0963.111.888 245.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
19 0981.000.888 239.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
20 0966.777.999 899.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
21 0912.777.999 899.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0919.444.888 155.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0946.111.666 155.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0931.222.999 234.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0978.888.777 234.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
26 0984.444.888 199.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
27 0916.555.666 488.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0962.222.888 379.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
29 0981.555.666 279.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
30 0913.000.333 199.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0919.333.777 255.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0985.666.111 93.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
33 0946.222.888 179.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0981.555.111 93.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
35 096.4444.000 42.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0921.555.777 99.000.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
37 0905.888.666 650.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0901.888.000 79.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0961.000.111 128.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
40 0967.999.666 188.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
41 0922.444.111 11.200.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
42 0935.777.000 63.400.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0979.111.666 479.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
44 0921.888.444 13.900.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
45 0927.111.777 98.500.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0932.000.444 72.600.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0968.000.111 150.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
48 0929.444.000 7.450.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 0927.444.333 28.400.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
50 0935.222.777 161.309.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua