Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
4 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
6 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
8 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
11 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
12 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 098.47.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 098.45.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 097.93.00000 162.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
27 096.44.00000 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
28 098.37.44444 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 096.52.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 098.15.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 098.94.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 098.49.11111 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 098.17.44444 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 097.63.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 096.34.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 097.10.11111 186.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 09.662.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 097.14.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 09.667.00000 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 096.98.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 09.787.00000 145.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 09.884.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 096.92.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 098.73.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 098.43.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 09.642.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 096.23.00000 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 097.16.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 097.13.11111 179.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 096.25.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua