Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0393.02.4747   1,750,000 1,400,000 39 Viettel Mua sim
2 0386.23.03.69   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
3 0332.885.885   14,700,000 13,200,000 50 Viettel Mua sim
4 0395.77.79.79   14,700,000 13,200,000 63 Viettel Mua sim
5 035566.1982   7,500,000 6,000,000 45 Viettel Mua sim
6 0335.443.443   9,380,000 7,500,000 33 Viettel Mua sim
7 0329.773.000   1,750,000 1,400,000 31 Viettel Mua sim
8 038999.2014   10,000,000 8,000,000 45 Viettel Mua sim
9 0398.26.05.73   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
10 0333.990.990   34,200,000 30,800,000 45 Viettel Mua sim
11 033222.1970   5,810,000 4,650,000 29 Viettel Mua sim
12 0375.899988   5,810,000 4,650,000 66 Viettel Mua sim
13 0329.32.33.34   7,500,000 6,000,000 32 Viettel Mua sim
14 0358.365.979   3,310,000 2,650,000 55 Viettel Mua sim
15 0368.199991   11,300,000 9,000,000 55 Viettel Mua sim
16 0362.118899   12,200,000 11,000,000 47 Viettel Mua sim
17 0332.11.33.88   10,600,000 8,500,000 32 Viettel Mua sim
18 0325.2345.94   4,060,000 3,250,000 37 Viettel Mua sim
19 0333.13.9779   8,750,000 7,000,000 45 Viettel Mua sim
20 0382.899.899   40,300,000 36,300,000 65 Viettel Mua sim
21 037777.2018   11,300,000 9,000,000 42 Viettel Mua sim
22 036209.2444   1,750,000 1,400,000 34 Viettel Mua sim
23 0352.18.8686   7,500,000 6,000,000 47 Viettel Mua sim
24 0389.83.86.89   22,000,000 19,800,000 62 Viettel Mua sim
25 03992.11138   1,750,000 1,400,000 37 Viettel Mua sim
26 037799.1986   8,750,000 7,000,000 59 Viettel Mua sim
27 033555.1995   14,700,000 13,200,000 45 Viettel Mua sim
28 037789.7789   40,300,000 36,300,000 65 Viettel Mua sim
29 03788888.91   11,900,000 9,500,000 60 Viettel Mua sim
30 0373.309.166   1,750,000 1,400,000 38 Viettel Mua sim
31 0366.366.366   489,000,000 440,000,000 45 Viettel Mua sim
32 035753.1357   4,560,000 3,650,000 39 Viettel Mua sim
33 0385.883.779   8,130,000 6,500,000 58 Viettel Mua sim
34 0347.02.2000   4,060,000 3,250,000 18 Viettel Mua sim
35 0392.98.8844   1,750,000 1,400,000 55 Viettel Mua sim
36 0389.39.39.39   365,000,000 328,900,000 56 Viettel Mua sim
37 0385.96.97.98   8,750,000 7,000,000 64 Viettel Mua sim
38 0353339.339   24,400,000 22,000,000 41 Viettel Mua sim
39 0356.83.9929   1,750,000 1,400,000 54 Viettel Mua sim
40 0387.019.444   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
41 0369.369.369   611,000,000 550,000,000 54 Viettel Mua sim
42 0382.85.9929   1,750,000 1,400,000 55 Viettel Mua sim
43 035555.2016   11,300,000 9,000,000 32 Viettel Mua sim
44 0363.855558   11,300,000 9,000,000 48 Viettel Mua sim
45 033939.1993   11,300,000 9,000,000 49 Viettel Mua sim
46 0333.9977.16   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
47 0359.388883   11,300,000 9,000,000 55 Viettel Mua sim
48 0358.93.8989   4,560,000 3,650,000 62 Viettel Mua sim
49 036789.1984   18,300,000 16,500,000 55 Viettel Mua sim
50 0353.255.955   3,310,000 2,650,000 42 Viettel Mua sim