Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0328.489.849   1,140,000 55 Viettel Mua sim
2 0385.80.9339   825,000 48 Viettel Mua sim
3 0372.239.568   1,210,000 45 Viettel Mua sim
4 0333.220.255   755,000 25 Viettel Mua sim
5 0339.253.352   1,140,000 35 Viettel Mua sim
6 0357.519.456   1,600,000 45 Viettel Mua sim
7 0379.588.991   755,000 59 Viettel Mua sim
8 0329.501.051   895,000 26 Viettel Mua sim
9 0337.4444.02   895,000 31 Viettel Mua sim
10 0363.059.345   825,000 38 Viettel Mua sim
11 0345.277.678   2,800,000 49 Viettel Mua sim
12 0395.777.579   2,800,000 59 Viettel Mua sim
13 0359.502.205   895,000 31 Viettel Mua sim
14 0389.662.737   755,000 51 Viettel Mua sim
15 0392.62.62.62   58,000,000 38 Viettel Mua sim
16 0353.092.902   895,000 33 Viettel Mua sim
17 0343.008.662   755,000 32 Viettel Mua sim
18 0353333.271   895,000 30 Viettel Mua sim
19 038888.40.79   1,800,000 55 Viettel Mua sim
20 0386.888.187   965,000 57 Viettel Mua sim
21 0326.111.227   895,000 25 Viettel Mua sim
22 0389.963.444   965,000 50 Viettel Mua sim
23 036666.02.79   2,500,000 45 Viettel Mua sim
24 0386.002.338   895,000 33 Viettel Mua sim
25 038888.579.1   1,210,000 57 Viettel Mua sim
26 0378.129.149   755,000 44 Viettel Mua sim
27 0383.04.04.38   895,000 33 Viettel Mua sim
28 0327.933.773   755,000 44 Viettel Mua sim
29 036969.6869   22,000,000 62 Viettel Mua sim
30 0329.998.998   44,275,000 66 Viettel Mua sim
31 0356.01.01.01   28,600,000 17 Viettel Mua sim
32 0339.339.839   10,000,000 50 Viettel Mua sim
33 0363.39.39.79   30,800,000 52 Viettel Mua sim
34 0326.11.04.84   1,100,000 29 Viettel Mua sim
35 0368.00.88.99   10,000,000 51 Viettel Mua sim
36 0382.382.389   6,000,000 46 Viettel Mua sim
37 0365.666.666   1,375,000,000 50 Viettel Mua sim
38 0377.313.566   1,400,000 41 Viettel Mua sim
39 0384.98.9966   3,650,000 62 Viettel Mua sim
40 0399.33.5555   132,000,000 47 Viettel Mua sim
41 0335.89.88.89   9,000,000 61 Viettel Mua sim
42 033979.1389   3,650,000 52 Viettel Mua sim
43 0392.98.8844   1,400,000 55 Viettel Mua sim
44 033333.1988   72,600,000 41 Viettel Mua sim
45 0382.18.18.18   74,800,000 40 Viettel Mua sim
46 037777.2006   9,000,000 39 Viettel Mua sim
47 0382.911119   7,000,000 35 Viettel Mua sim
48 036666.1970   9,000,000 44 Viettel Mua sim
49 0377.61.6677   2,000,000 50 Viettel Mua sim
50 0397.357.345   1,500,000 46 Viettel Mua sim