Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0372.239.568   2,000,000 1,600,000 45 Viettel Mua sim
2 0343.008.662   750,000 600,000 32 Viettel Mua sim
3 0385.80.9339   938,000 750,000 48 Viettel Mua sim
4 0329.501.051   938,000 750,000 26 Viettel Mua sim
5 0395.777.579   3,500,000 2,800,000 59 Viettel Mua sim
6 0365.69.1119   750,000 600,000 41 Viettel Mua sim
7 0389106368   1,000,000 800,000 44 Viettel Mua sim
8 0338247368   813,000 650,000 44 Viettel Mua sim
9 035456.38.78   2,250,000 1,800,000 49 Viettel Mua sim
10 036666.7891   3,130,000 2,500,000 52 Viettel Mua sim
11 03555565.79   5,630,000 4,500,000 50 Viettel Mua sim
12 0328.489.849   1,500,000 1,200,000 55 Viettel Mua sim
13 038888.579.1   1,630,000 1,300,000 57 Viettel Mua sim
14 0386.002.338   938,000 750,000 33 Viettel Mua sim
15 0339.253.352   1,500,000 1,200,000 35 Viettel Mua sim
16 0379.588.991   750,000 600,000 59 Viettel Mua sim
17 0386.73.7997   813,000 650,000 59 Viettel Mua sim
18 0353333.230   938,000 750,000 25 Viettel Mua sim
19 0386.166.755   750,000 600,000 47 Viettel Mua sim
20 0375.719.917   750,000 600,000 49 Viettel Mua sim
21 0392.686.894   813,000 650,000 55 Viettel Mua sim
22 0327.933.773   750,000 600,000 44 Viettel Mua sim
23 0357.519.456   2,000,000 1,600,000 45 Viettel Mua sim
24 0397962234   1,000,000 800,000 45 Viettel Mua sim
25 0326.111.227   938,000 750,000 25 Viettel Mua sim
26 0386.888.187   1,190,000 950,000 57 Viettel Mua sim
27 0378.129.149   750,000 600,000 44 Viettel Mua sim
28 0352.086.986   1,500,000 1,200,000 47 Viettel Mua sim
29 0359.0000.63   1,500,000 1,200,000 26 Viettel Mua sim
30 0333.220.255   750,000 600,000 25 Viettel Mua sim
31 0399.29.3003   813,000 650,000 38 Viettel Mua sim
32 0356.159.123   1,110,000 890,000 35 Viettel Mua sim
33 0353333.271   938,000 750,000 30 Viettel Mua sim
34 0394580939   813,000 650,000 50 Viettel Mua sim
35 0346.01.01.33   938,000 750,000 21 Viettel Mua sim
36 0336.338.113   1,500,000 1,200,000 31 Viettel Mua sim
37 0353.092.902   938,000 750,000 33 Viettel Mua sim
38 0345.277.678   3,500,000 2,800,000 49 Viettel Mua sim
39 0363.059.345   938,000 750,000 38 Viettel Mua sim
40 038888.40.79   2,250,000 1,800,000 55 Viettel Mua sim
41 036666.02.79   3,130,000 2,500,000 45 Viettel Mua sim
42 0359.502.205   938,000 750,000 31 Viettel Mua sim
43 0383.04.04.38   938,000 750,000 33 Viettel Mua sim
44 0389.963.444   1,190,000 950,000 50 Viettel Mua sim
45 0328.185.888   14,700,000 13,200,000 51 Viettel Mua sim
46 0353339.339   24,400,000 22,000,000 41 Viettel Mua sim
47 0389.36.37.38   18,300,000 16,500,000 50 Viettel Mua sim
48 036565.7979   22,000,000 19,800,000 57 Viettel Mua sim
49 0338.55.1991   5,810,000 4,650,000 44 Viettel Mua sim
50 0365.18.13.18   1,750,000 1,399,000 36 Viettel Mua sim