Sim Cửu Quý Viettel

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0983.333.111 85.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0901.999.111 106.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0981.555.666 279.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
4 0971.222.666 199.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0917.111.888 222.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0985.666.111 93.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0943.666.999 310.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0962.222.888 379.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
9 0981.555.111 93.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
10 0963.111.888 245.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
11 0978.888.777 234.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0977.999.111 128.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
13 0969.888.000 99.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0986.666.888 1.999.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0915.111.888 268.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0979.333.666 488.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0913.999.222 139.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0939.888.999 1.666.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0903.000.111 179.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0971.111.666 239.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
21 0984.444.888 199.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
22 0919.444.888 155.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0946.111.666 155.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0931.222.999 234.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0946.222.888 179.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0988.111.888 688.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
27 0919.333.777 255.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0912.777.999 899.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0913.000.333 199.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0935.999.333 112.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0916.555.666 488.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0941.999.888 168.000.000 Sim tam hoa kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0963.333.000 72.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
34 0966.777.999 899.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0977.333.000 72.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0981.000.888 239.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
37 096.4444.000 42.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
38 0921.555.777 99.000.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
39 0905.888.666 650.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0901.888.000 79.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0907.666.222 115.000.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0963.888.444 54.500.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0931.555.000 42.200.000 Sim tam hoa kép Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0993.888.777 116.000.000 Sim tam hoa kép Gmobile Gmobile Đặt mua
45 0924.222.111 26.500.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0927.111.888 99.000.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
47 0979.000.333 268.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
48 0924.666.444 11.200.000 Sim tam hoa kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 0981.555.222 115.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
50 0971.666.777 427.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua